TT Ads

Wat een goede, veilige uitrusting nu juist is, staat niet omschreven in de wet. Dat komt omdat een uitrusting van bedrijf tot bedrijf en van sector tot sector kan verschillen. Onder een veilige uitrusting valt ook hygiëne, orde en netheid. Dat zijn immers de basisvoorwaarden om veilig te kunnen werken.

Een veilige werkvloer creëren, kan pas als iedereen zich aan de voorschriften houdt, ook de bezoekers en kaderleden van het bedrijf.

TT Ads

Post not found !