TT Ads

Het belang van een goed beroep is niet te onderschatten. Onder ‘goed’ wordt niet zozeer bedoeld ‘een hoog inkomen’ maar wel een beroep dat bij de werknemer past. Dat kan voltijds of deeltijds zijn, als arbeider of bediende.

Omdat werknemers een groot deel van de dag aan het werk zijn, zal een goed beroep hen voldoening schenken. Gesprekken met arbeidsbemiddelingsdiensten en het afnemen van psychologische testen kunnen helpen bij vinden van een geschikte match.

TT Ads

Post not found !