Gemotiveerde werknemers zijn de motor van het bedrijf. Motivatie kan de productiviteit met 40 procent verhogen. Als werkgever kan je er mee voor zorgen dat jouw werknemer gemotiveerd blijft of wordt door realistische doelen te stellen, vertrouwen te geven, complimenten te geven en te communiceren.

Wees niet verlegen om de medewerkers te betrekken bij beslissingen, stimuleer creativiteit en ontplooiing, zorg voor goede werkomstandigheden en bovenal… vier de successen.

Wat een goede, veilige uitrusting nu juist is, staat niet omschreven in de wet. Dat komt omdat een uitrusting van bedrijf tot bedrijf en van sector tot sector kan verschillen. Onder een veilige uitrusting valt ook hygiëne, orde en netheid. Dat zijn immers de basisvoorwaarden om veilig te kunnen werken.

Een veilige werkvloer creëren, kan pas als iedereen zich aan de voorschriften houdt, ook de bezoekers en kaderleden van het bedrijf.

Velen voelen zich geroepen om te ondernemen maar waarom is de ene succesvol en de andere niet? Een ondernemer moet gepassioneerd en gemotiveerd zijn. Hij moet weten wat hij wil om zijn doel te bereiken.

De ondernemer moet commercieel ingesteld zijn en risico’s durven nemen. Zelfvertrouwen uitstralen en zelfdiscipline hebben om hard te willen werken zijn ook noodzakelijke eigenschappen waarover de ondernemer moet beschikken. En hoewel het plannen vaak verwaarloosd wordt, houdt de ondernemer best zijn eigen agenda bij.

We werken allemaal langer en dat betekent dat ook het kantoor zich zal moeten aanpassen: meer comfort, meer gezelligheid en meer balans tussen privé en werk.

Het kantoor zal in de toekomst meer een ontmoetingsruimte worden waar ook werk gemaakt wordt van het leggen van contacten. Je ziet nu al in de steeds populairder wordende co-workingplaatsen dat er ingezet wordt op initiatieven die tot doel hebben te netwerken of even te ontspannen.

Het belang van een goed beroep is niet te onderschatten. Onder ‘goed’ wordt niet zozeer bedoeld ‘een hoog inkomen’ maar wel een beroep dat bij de werknemer past. Dat kan voltijds of deeltijds zijn, als arbeider of bediende.

Omdat werknemers een groot deel van de dag aan het werk zijn, zal een goed beroep hen voldoening schenken. Gesprekken met arbeidsbemiddelingsdiensten en het afnemen van psychologische testen kunnen helpen bij vinden van een geschikte match.